Map
Facebook
Žemėlapis
Apie mus
Informacija apie švietimo centrą
Metodinė veikla
Rajono metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
Projektai
Informacija apie Švietimo centro projektus
Registracija
Renginių sąrašas, registracija į renginius
SPORTAS
Sporto renginiai

Kelių tarptautinių žodžių lietuviški pakaitai

Efektyvus (lot. effectivus – veiksmingas, kuriantis) – veiksmingas, labai paveikus, duodantis reikiamus arba geriausius rezultatus („Tarptautinių žodžių žodynas“, Vilnius, 2013, p. 201).

Lietuviški pakaitai: veiksmingas-apaveikus-i ar pan. Jiems, atsižvelgiant į kontekstą ir stilių, teiktina pirmenybė („Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas“, Vilnius, 2013, p. 25).

Disciplina (lot. mokymas, mokslas]: 1. mokslo šaka, mokslo sritis; dėstomasis dalykas; 2. drausmė – privalomas nustatytos tvarkos laikymasis („Tarptautinių žodžių žodynas“, Vilnius, 2013, p. 183).

Lietuviški pakaitai: 1. ped. dalykas; 2. drausmė; jie vertinami kaip pagrindiniai normos variantai („Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas“, Vilnius, 2013, p. 23).

Vebinaras – internetu transliuojamas seminaras ar paskaita.

Lietuviški pakaitai: internetinis seminaras (Terminų banke teikiami terminai „kompiuterinė konferencija“, „nuotolinė konferencija“).

Primename, kaip taisyklingai rašyti švenčių pavadinimus>>

Dažnai mokytojų vartojamų kai kurių tarptautinių žodžių kirčiavimas

Pirmajai kirčiuotei (visų formų kirtis pastovus) priklauso daiktavardžiai su šiais baigmenimis:

-ánsas: balánsas

-ãtija: demokrãtija

-òrtas: ekspòrtas, impòrtas, transpòrtas 

Antrajai kirčiuotei (kirtis nušoka į žodžio galą vns. įnag., vns. viet. su trumpa galūne -e ir dgs. gal.) priklauso daiktavardžiai su šiais baigmenimis:

-adà, -ãdas: olimpiadà, olimpiadàs; šokolãdas, šokoladù, šokoladè, šokoladùs

-ãfas: autogrãfas, autografù, autografè, autografùs; paragrãfas, paragrafù, paragrafè, paragrafùs

-amà: programà, programàs; telegramà, telegramàs

-ãras: seminãras, seminarù, seminarè, seminarùs

-ãtas: atestãtas, atestatù, atestatè, atestatùs

-eka: bibliotekà, bibliotekàs

-èktas: projèktas, projektù, projektè, projektùs; objèktas, su objektù, objektè, objektùs; aspèktas, aspektù, aspektè, aspektùs

-eñtas: dokumeñtas, dokumentù, dokumentè, dokumentùs; reglameñtas, reglamentù, reglamentè, reglamentùs; abiturieñtas, abiturientù, abiturientùs; akceñtas, akcentù, akcentè, akcentùs

-èsas: interèsas, interesù, interesùs; procèsas, procesù, procesè, procesùs

ètas: komitètas, komitetù, komitetè, komitetùs; prioritètas, prioritetù, prioritetè, prioritetùs; kabinètas, kabinetù, kabinetè, kabinetùs

-iẽrius: inžiniẽrius, inžinieriùs

-yvà: direktyvà, direktyvàs; alternatyvà, alternatyvàs

-odas: metòdas, metodù, metodè, metodùs; periòdas, periodù, periodè, periodùs

-ògas: technològas, technologù, technologùs; pedagògas, pedagogù, pedagogùs; dialogas, dialogù, dialogè, dialogùs; katalogas, katalogù, katalogè, katalogùs

-õrius: inventõrius, inventoriùs; kalendõrius, kalendoriùs; sekretõrius, sekretoriùs, 

bet: inspèktorius, korèktorius, dirèktorius (kirtis visose formose pastovus)

Kaip kirčiuojamas žodis „gegužė“?

Žodis „gegužė“ yra 3b kirčiuotės, kirčiuojama kaip „giminė̃“, „drebulė̃“, „pamiškė̃“. Šiam variantui teikiama pirmenybė.

 1. gegužė̃, giminė̃
 2. gegužė̃s, giminė̃s
 3. gẽgužei, gi̇̀minei
 4. gẽgužę, gi̇̀minę

Įn. gẽguže, gi̇̀mine

Vt. gegužėjè, giminėjè

„Lietuvių kalbos žodyne“ nurodomas ir 2 kirčiuotės variantas, kirčiuojama kaip „gegùtė“, „šakùtė“, „bitùtė“.

 1. gegùžė
 2. gegùžės
 3. gegùžei
 4. gegùžę

Įn. gegužè

Vt. gegùžėje

Klaida būtų vieną linksnį kirčiuoti pagal vienokią kirčiuotę, kitą pagal kitokią. klaidingas ir toks kirčiavimas: „gẽgužė“, „gẽgužės“.

„Gegužis“ ar „gegužė“?

Gegužis – šalutinis (dalinis) normos variantas, prireikus (pavyzdžiui, atsižvelgiant į funkcinių stilių ypatumus) gali būti vartojamas bendrinėje kalboje.

Kaip vartoti angliškus žodžius „opinion leader“, „influencer“

Ar tinka influenceris?

Aiškinamajame ryšių su visuomene terminų žodyne pasakyta, kad žodis „influenceris“ neteiktinas.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlytų „įtakautojas“ pagal Lietuvių kalbos žodyną (įtaka, įtakauti – daryti įtaką). Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne tokio žodžio nėra. Taip pat siūlo dvižodį junginį: „įtakingas visuomenininkas“, „įtakingas feisbukininkas“.

Influenceris – tai anglų kalbos skolinys. Angliškai žodžiu „influencer“ apibūdinamas rinkodaroje veikiantis asmuo, kuris pasitelkdamas savo žinomumą daro poveikį pirkėjų pasirinkimui. Šis terminas vartojamas ir verslo bei elektroninės žiniasklaidos aplinkoje. Tai asmuo, kurio nuomonė, požiūris ir įžvalgos konkrečiais klausimais turi įtakos tam tikros asmenų grupės ar organizacijos nuostatoms bei elgsenai.

Rekomenduojama vartoti – nuomonės formuotojas, nuomonės lyderis.

Nuomonės formuotojas yra įgudęs naujųjų medijų naudotojas, kuris interpretuoja medijos pranešimus ir taip formuoja nuomonę tų, kurie nėra aktyvūs naujųjų medijų naudotojai. Nuomonės formuotojas socialinių tinklų paskyrose, interneto svetainėse, tinklaraščiuose, radijuje, televizijoje, žurnaluose, laikraščiuose ir kitose žiniasklaidos priemonėse dalijasi savo asmeniniu požiūriu ir įžvalgomis konkrečiais klausimais, vertina ir viešina prekes ir / ar paslaugas ir tokiu būdu formuoja tam tikros asmenų grupės ar organizacijos nuostatas bei elgseną. Pavyzdžiui, skatina pirkti prekę, dalyvauti renginyje, akcijoje, aukoti labdaros organizacijoms, naudotis bankų, sveikatingumo centrų ar kitomis paslaugomis.

Nuomonės formuotojais gali būti vadinami visi viešosios nuomonės formavimu užsiimantys žmonės, tačiau šis terminas dažniausiai taikomas gerai žinomiems žmonėms, kurie yra samdomi verslo įmonių ir už įmonių prekių ar paslaugų viešinimą gauna atlygį.

Ar vartotinas žodis brendingas

Tai anglų kalbos žodžio branding atitikmuo. Naujai skolintos šaknies žodis (giminiški naujažodžiai: brandalizmas, brendbukas, rebrandas, rebrandinti, rebrendingas).

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne (naujazodžiai.lki.lt) reikšmė ir vartosena aiškinama taip:

 1. Prekės ar paslaugos skiriamasis ženklas (pavadinimas, dizainas, simbolis ir pan.) ir jo atspindys vartotojo sąmonėje.
 2. Vietoj skolinio brendas kartais siūloma vartoti žodžių junginį prekių ženklas arba naujadarą prekyženklis, tačiau tai neapima visos brendo reikšmės; kitas atitikmuo rinkoženklis būtų tinkamesnis, bet kol kas nepaplitęs.
 3. Vartojimo sritys: verslas, visuomenė.
 4. Kiti variantai: rinkoženklis, ženklodara.

Rekomenduojama vartoti – ženklódara, prekių ženklo sklaida.

Prekių ženklo sklaida – tai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos siūlomas variantas.

Ryšių su visuomene terminų žodyne pateikiamas kitas žodis – ženklodara. Šiame žodyne aiškinama, kad ženklodaros procesas apima keletą etapų, nuo išskirtinių organizacijos ar produkto savybių suradimo, iki pozicionavimo, komunikacijos koncepcijos sukūrimo ir ryšių su visuomene strategijos formavimo.

Lietuvos Respublikos terminų banke pateikiamas geležinkelių transporto srities terminas, kuris apibrėžiamas kaip įspaudo darymas.

Ar vartotinas žodis „sudalyvauti“?

Kaip teigiama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklapyje www.vlkk.lt, veiksmažodis „sudalyvauti“ yra dirbtinai sudarytas žodis.

Todėl, atsižvelgiant į kontekstą ir kalbos stilių, reikėtų taisyti tokius pasakymus: sudalyvauti (= dalyvauti) renginyje, sudalyvauti (= dalyvauti) pasitarime, sudalyvauti (= dalyvauti) konkurse, sudalyvauti (= dalyvauti) varžybose, sudalyvautų (= ryžtųsi dalyvauti, sutiktų dalyvauti) šou programoje, puikiai sudalyvavo (= pasirodė) konkurse ir pan.

Apie žodį „prezentacija“ (angl. presentation)

Tarptautinis žodis „prezentacija“ pateiktas V. Dagienės, G. Grigo, T. Jevsikovos Enciklopediniame kompiuterijos žodyne“ ir V. Žalkausko „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyne“.
Kompiuterijos srities terminas „prezentacija“ – vengtina vartoti svetimybė, vertinamas kaip šalutinis normos variantas, pirmenybė teikiama lietuviškiems pakaitams

(Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas):

 1. pristatymas (supažindinimas);
 2. sutiktuvės (sutikimo iškilmės);
 3. pateiktis (dokumentas, kurį sudaro demonstravimui skirtas kompiuterinių skaidrių rinkinys; rezultatų pateikimo rinkmena ar kitoks darinys);
 4. pateikimas (rezultatų pateikimas, pristatymas). 

Ką reikėtų vartoti vietoj angl. „podcast“, „podcasting“

Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo tokius atitikmenis (2010 m. spalio 28 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-6 „Dėl Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ ir 2012 m. lapkričio 8 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-4): tinklalaidė (angl. podcast) ir tinklalaidžių sklaida, tinklalaidžių prenumerata (angl. podcasting).

Tinklalaidė – tai skaitmeninio formato muzikinė laida arba pokalbis, parsisiunčiami iš interneto.

Taip pat siūlo vadinti ekranlaidė (angl. screencasting), videotinklalaidė (angl. videocasting).

Ar vartotinas žodis „markeris“?

Žodis „markeris“ yra nevartotina svetimybė (angl. marker „pažymėti, paženklinti“).

Todėl vartokime žodžius: žymiklis, žymeklis, spalviklis (kanc.); ženklintuvas (tech.); žymuo (med.), norėdami įvardyti pažymėjimo priemonę, įrankį.

Valerijonas Žalkauskas. Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas, Vilnius, 2003.

Ar galima įrankį, kuriuo žymimos kainos, vadinti „markeriu“ ar „markiratoriumi“? Ne, įrankis, prietaisas vadintinas kainų žymekliu, žymėtuvu ar ženklintuvu.

„Facebook“, „Twitter“ „Google“, „YouTube“ – feisbukas, tviteris, gūglas, jutubas

Simboliniai pavadinimai „Facebook“, „Twitter“ „Google“, „Microsoft Office 365“, „Microsoft Teams“ ir panašūs rašomi kabutėse, bet gali būti adaptuojami ir vartojami kaip bendriniai žodžiai (be kabučių ir mažąja raide).

Taigi bendriniais žodžiais jau tapę socialinių tinklų ir kt. pavadinimų adaptuoti variantai: feisbukas, tviteris, gūglas, jutubas, instagramas, skaipas ir pan.

Kaip galimi sinonimai jie įrašyti į „Enciklopedinį kompiuterijos žodyną“, „Aiškinamąjį kompiuterijos terminų žodyną“, bus įtraukti į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“.

Birutė Goberienė, Švietimo centro švietimo vadybininkė

Loading

Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono švietimo įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 71,
       (8 45) 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Renginių akimirkos