Map
Facebook
Žemėlapis
PRŠC PPT padalinys
Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys
Metodinė veikla
Mokytojų metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
SPORTAS
Sporto renginiai
Projektai
Švietimo centro projektai
Registracija
Renginių kalendorius, registracija į renginius

Svetimos kilmės terminų ar sudėtinių terminų dėmenų, kurie turi lietuviškus atitikmenis, geriau nevartoti.

Aeronautika (–oreivystė), dekoras (–puošyba), diametras (–skersmuo), ekvatorius (–pusiaujas), ekvatorinės (–pusiaujo) oro masės, ekvatoriniai (–pusiaujo) miškai, fundamentiniai
(–pagrindiniai) fizikos dėsniai, iliuminavimas (–apšvietimas), inovacija (–naujovė), technologinės inovacijos (–technologinės naujovės), vairavimo komfortas (–patogumas), kompanija (–bendrovė), komponentas (–sudedamoji dalis), komponentės (–dedamosios), landšaftas (–kraštovaizdis), maksimali (–didžiausioji) apkrova, maksimali (–didžiausioji) srovė, maksimali (–didžiausioji) vertė, meridianas (–dienovidinis), motorika (–judėjimas), motorinių funkcijų (=judėjimo) lavinimas, rezervai (–atsargos), sensorius (–jutiklis), ekonomikos stagnacija (–sąstingis), subtropikai (–paatogrąžys), subtropinis (–paatogrąžio) klimatas, štrichas (=brūkšnys, linija), tropikai (–atogrąžos), tropikų (–atogrąžų) augalija, tropinės (–atogrąžų) juostos, tropinis (–atogrąžų) miškas, troselis (–lynelis), videoklipas (–vaizdo klipas), vizualinis
(–regimasis) efektas, voljeras (–aptvaras), vulkanų (–ugnikalnių) veikla.

Pagal VLKK

Veiksmažodis tapti (tampatapotaps) su vardininku būviui reikšti, kai jis sakomas daiktavardžiu ar kitu daiktavardiškuoju žodžiu ir pabrėžiamas laikinumas, yra šalutinis normos variantas (tarmybė).

Pagrindinis normos variantas – tapti (tampatapo, tapskuo, pvz.: Kurią dieną aš tapsiu direktorius (geriau direktoriumi). Ji tapo gulbė (geriau gulbe). Kūrybinė laisvė tampa antraeilis dalykas (geriau antraeiliu dalyku). Žmogaus tikėjimas gali tapti antra prigimtis (geriau antrąja prigimtimi). 

Kai būvis nusakomas daiktavardžiu ar kitu daiktavardiškuoju žodžiu ir pabrėžiamas laikinumas, virtimas kuo, pirmenybė teikiama įnagininkui, pvz.: Jis labai nori tapti tos delegacijos narys (geriau nariu).

Pagal vlkk.lt

Kai reikia nusakyti specifinį reikšmės atspalvį, kurio būdvardžių „veiksnus“, „iniciatyvus“ (angl. proactive) reikšmės neapima, gali būti vartojamas žodis „proaktyvus“ – kas veikia numatydamas galimus sunkumus, ne tik sprendžia jau iškilusias problemas. Kur pakanka žodžių „iniciatyvus“, „veiksnus“, būdvardžio „proaktyvus“ nereikėtų vartoti.

Būdvardžio „proaktyvus“ reikšmės specifiškumą atskleidžia sugretinimas su būdvardžiu „reaktyvus“ (angl. reactive). „Reaktyvus“ – kas veikia reaguodamas į jau iškilusią problemą, ne ją numatydamas ir užbėgdamas jai už akių.

Vartosenos pavyzdžiai (iš VLKK): yra dvi galimybės – reaktyvus (reaguojantis) ir proaktyvus (iniciatyvus) požiūris į pokyčius; tyrimai rodo, kad proaktyvus bendravimas su klientais didina esamų klientų lojalumą, skatina prekės ženklo žinomumą bei didina įmonės pajamas; žmonės yra reaktyvūs ir proaktyvūs.

Proaktyvumas reiškia daugiau nei aktyvumas, veiklumas ar iniciatyvumas.

Prielinksnio po vartojimas aptariamas knygoje „Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“. Čia pateikiami keli pastebėjimai, kada prielinksnis po vartojamas netaisyklingai.

Laikui reikšti netinka vartoti su veiksmažodiniais daiktavardžiais, turinčiais priesagas -imas (-ymas), geriau dalyvio, padalyvio konstrukcijos: po mokyklos baigimo (= baigus mokyklą), po nugriovimo (= nugriuvus). Bet tinka su sukonkretėjusiu daiktavardžiu: po suvažiavimo, po susirinkimo.

Po (su įnagininku) nevartotinas veiksmo būdui ar pagrindui reikšti: po parašu (= su parašu, pasirašytinai), po rubrika (= su rubrika, antrašte), įrenginiai po įtampa (= su įtampa).

Laikui reikšti netinka po to. Būdingesni prieveiksmiai paskui, paskiau, vėliau: po to aptarsime, nagrinėsime (= paskui, paskiau, vėliau aptarsime, nagrinėsime).

Tarptautinių ir nelietuviškos kilmės žodžių pabaigoje priebalsė j rašoma:

prieš lietuviškas galūnes, pvz.: loterija, alėja, radijas, Tokijas, opijus, Merkurijus, Enėjas, trofėjus, liokajus, jubiliejus, sofa, rojus, Genuja;

prieš lietuviškas galūnes ir varduose (tikriniuose daiktavardžiuose): Emilija (ne Emilia), Marija (ne Maria), Sofija (ne Sofia), Olivija (ne Olivia);

sulietuvintuose lotynų, graikų kilmės varduose, pvz.: Balijonas, Hijera, Hijeronimas, Ajakas, Kojogenė (žinomesnių vardų rašyba įprasta, pvz.: Ariadnė, Diokritas, Iliada);

taip pat nekaitomų žodžių gale, pvz.: fojė, ateljė, rantjė, rambuljė;

prieš lietuviškas priesagas ir prieš lietuviškas priesagas tarptautinių žodžių pabaigoje, pvz.: muziejinis, idėjiškas, jubiliejinis, diferencijuoti, diferencijavimas, diferencijuotas, archajinis, archajiškas, herojinis, herojiškas, inicijuoti, inicijuoja, inicijavo, kopija, kopijuoti, kopijavimas.

Šaknyje j dažniausiai nerašomas, pvz.: akvariumas, pianinas, aukcionas.

Galima dvejaip rašyti vardus: Liamas ir Lijamas, Lijana ir Liana, Diana ir Dijana.

Vietininkas būviui reikšti – neteiktinas, taisoma į būvio vardininką, kilmininką ir pan.: Bendravime (= Bendravimas) yra žmonių jėga. Mes esame geruose santykiuose (= Mūsų santykiai yra geri). Dėl žemės drebėjimo visa šalis panikoje (= apimta panikos). Aš šoke (= Man šokas; Mane ištiko šokas). Esu didžiausioje depresijoje (= Man didžiausia depresija; Esu apimta (-as) didžiausios depresijos). Visą mėnesį vaikinas buvo komoje (= ištiktas komos). Savaitę teko išbūti dietoje (= teko laikytis dietos). Jis savo pavaldume turi nuo kelių iki keliasdešimt darbuotojų (= Jis vadovauja keliasdešimčiai (keliasdešimt, kelioms dešimtims) darbuotojų). Jis tebėra narkotikų priklausomybėj (= tebėra priklausomas (tebepriklauso) nuo narkotikų). Atlikome tyrimus plačioje apimtyje (= plačios apimties, didelius tyrimus). Namas yra avarinėje būklėje (= avarinis; avarinės būklės; Namo būklė avarinė). Šis įstatymas tebėra galioje (= tebegalioja). Apsvarstykime tolesnius veiksmus įvairiuose variantuose (= įvairiais variantais; įvairius veiksmų variantus).

Jei nusakomas būvis su būsenos atspalviu, vietininkas vartotinas: Kaimas atsidūrė sunkioje padėtyje (situacijoje). Atsidūrė beviltiškoje padėtyje.

Pagal VLKK

Patirtinis mokymasis

Vartojamas terminų bazėje IATE teikiamas terminas patirtinis mokymasis (angl. learning by doing; experiential learning).

„Lietuvių kalbos žodynas“: patirti̇̀nis, , t. y. paremtas patirtimi (patirtinis pažinimas, patirtiniai (eksperimentiniai) mokslai, statistiniai patirtiniai duomenys).

Minčių lietus, proto šturmas

Brainstormas (breinstormas) – nevartotina svetimybė, vartotinas junginys minčių lietus, proto šturmas (angl. brainstorming) arba smegenų šturmas, smegenų atakos metodas (vadyboje). Taip teigiama „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“.

Tai kolektyvinis sprendimų ieškojimo, inicijavimo kūrybiškai mąstyti būdas sudarant idėjų, problem, sprendimų ir jų padarinių sąrašus. Idėjų generavimo etapu svarbu kūrybiškumas, veržlumas, nebijojimas reikšti savo nuomonės, laisva aplinka, spontaniškumas, vadovavimasis ne protu, bet intuicija, ne idėjų kokybė, bet kiekybė, komandos bendradarbiavimas.

Generuoti

Generuoti (lot. generare – gimdyti, gaminti, kurti) vartojamas tokiomis reikšmėmis („Tarptautinių žodžių žodynas“): sukelti, (su)žadinti; (su)kurti.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija teigia, kad, atsižvelgiant į kontekstą ir stilių, galimi šio žodžio pakaitai: (su)kelti; (su)kurti.

Vienažodžiai tikriniai pavadinimai rašomi didžiąja raide, jeigu jie nėra praradę tikrinio žodžio statuso:

Tomas Kęstutis Andziulaitis, Mykolas Radvila Našlaitėlis, Šatrijos Ragana, Ožiaragis, Murkis, Medvėgalis, Alpės ir t. t.

 1. Keliažodžiai geografiniai ir astronominiai pavadinimai:

Papua ir Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė, Frankfurtas prie Oderio, Šiaurės žvaigždė, Kuršių nerija ir t. t.

 1. Pasaulio šalys (pietūs, šiaurė, rytai, vakarai), tapusios geografinių regionų sudedamąja dalimi, rašomos didžiąja raide:

Pietų Amerika, Tolimieji Rytai, Šiaurės Afrika, Vakarų Europa ir t. t.

 1. Įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimų tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide:

Tarptautinis valiutos fondas (TVF), Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos maironiečių draugija, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Europos investicijų bankas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir t. t.

 1. Jei pavadinimas prasideda tikriniais žodžiais, tai juos reikia rašyti didžiąja raide:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Žmogaus teisių deklaracija, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Mykolo Žilinsko dailės galerija, Šventosios Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčia ir t. t.

 1. Padalinio pavadinimo pirmasis žodis rašomas didžiąja raide:

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltų kalbų katedra, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, Teisės departamento Juridinis skyrius, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas, Europos Tarybos Žmogaus teisių koordinacinis komitetas, Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas ir t. t.

 1. Svarbių statinių, architektūros paminklų pavadinimų pirmasis žodis rašomas didžiąja raide:

Aušros vartai, Baltieji rūmai, Menininkų namai, Luvras, Ermitažas, Kauno arkikatedra bazilika ir t. t.

 1. Yra sudėtinių pavadinimų, kurių visi žodžiai rašomi didžiąja raide:

Šventoji Dvasia, Visi Šventieji, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Jungtinių Tautų Organizacija (JTO), Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST), Generalinė Asamblėja, Europos Sąjunga, Europos Sąjungos Taryba, Europos Parlamentas, Europos Komisija, Europos Bendrijos (EB), Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Prancūzijos Respublikos Ministrų Taryba ir t. t.

 1. Pavadinimų trumpinimas:

Europos Sąjungos Audito Rūmai – Europos Audito Rūmai – Audito Rūmai; Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – Konstitucinis Teismas; Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas – Aukščiausiasis Teismas; Europos Sąjungos regionų komitetas – Regionų komitetas – Komitetas; Lietuvos mokslų akademija – Mokslų akademija; Lietuvos nacionalinis muziejus – Nacionalinis muziejus; Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas – Užimtumo generalinis direktoratas; Europos investicijų bankas – Investicijų bankas; Europos Sąjungos regionų komitetas – Regionų komitetas.

 

 

Zodiakas (gr. zodiakos (zoon) – gyvūnas). Tai Saulės metinio judėjimo takas. Senovės Graikijoje Zodiako juosta buvo padalyta į 12 lygių dalių. Zodiako ženklams suteikti tų žvaigždynų vardai. Zodiako ženklais naudojasi astrologija.

Zodiakas dar vadinamas Žvėrių Taku), kaip ir kiti astronominiai pavadinimai (Saulė, Žemė, Marsas, Šiaurės žvaigždė), rašytinas didžiąja raide, taigi Zodiako ženklai.

Didžiąja rašytini ir žvaigždynų pavadinimai: Žuvys, Avinas, Jautis, Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, Svarstyklės, Skorpionas, Šaulys, Ožiaragis, Vandenis, pvz.: pagal Zodiaką jis Avinas; mano ženklas – Ožiaragis.

Dažnai zodiakas pavartojamas ne dangaus kūno, o žmogaus charakterio, likimo reikšme (koks tavo zodiakas?), tada jis vartojamas mažąja raide kaip bendrinis žodis.

 

Efektyvus (lot. effectivus – veiksmingas, kuriantis) – veiksmingas, labai paveikus, duodantis reikiamus arba geriausius rezultatus („Tarptautinių žodžių žodynas“, Vilnius, 2013, p. 201).

Lietuviški pakaitai: veiksmingas-apaveikus-i ar pan. Jiems, atsižvelgiant į kontekstą ir stilių, teiktina pirmenybė („Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas“, Vilnius, 2013, p. 25).

Disciplina (lot. mokymas, mokslas]: 1. mokslo šaka, mokslo sritis; dėstomasis dalykas; 2. drausmė – privalomas nustatytos tvarkos laikymasis („Tarptautinių žodžių žodynas“, Vilnius, 2013, p. 183).

Lietuviški pakaitai: 1. ped. dalykas; 2. drausmė; jie vertinami kaip pagrindiniai normos variantai („Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas“, Vilnius, 2013, p. 23).

Vebinaras – internetu transliuojamas seminaras ar paskaita.

Lietuviški pakaitai: internetinis seminaras (Terminų banke teikiami terminai „kompiuterinė konferencija“, „nuotolinė konferencija“).

 

Pirmajai kirčiuotei (visų formų kirtis pastovus) priklauso daiktavardžiai su šiais baigmenimis:

-ánsas: balánsas

-ãtija: demokrãtija

-òrtas: ekspòrtas, impòrtas, transpòrtas 

Antrajai kirčiuotei (kirtis nušoka į žodžio galą vns. įnag., vns. viet. su trumpa galūne -e ir dgs. gal.) priklauso daiktavardžiai su šiais baigmenimis:

-adà, -ãdas: olimpiadà, olimpiadàs; šokolãdas, šokoladù, šokoladè, šokoladùs

-ãfas: autogrãfas, autografù, autografè, autografùs; paragrãfas, paragrafù, paragrafè, paragrafùs

-amà: programà, programàs; telegramà, telegramàs

-ãras: seminãras, seminarù, seminarè, seminarùs

-ãtas: atestãtas, atestatù, atestatè, atestatùs

-eka: bibliotekà, bibliotekàs

-èktas: projèktas, projektù, projektè, projektùs; objèktas, su objektù, objektè, objektùs; aspèktas, aspektù, aspektè, aspektùs

-eñtas: dokumeñtas, dokumentù, dokumentè, dokumentùs; reglameñtas, reglamentù, reglamentè, reglamentùs; abiturieñtas, abiturientù, abiturientùs; akceñtas, akcentù, akcentè, akcentùs

-èsas: interèsas, interesù, interesùs; procèsas, procesù, procesè, procesùs

ètas: komitètas, komitetù, komitetè, komitetùs; prioritètas, prioritetù, prioritetè, prioritetùs; kabinètas, kabinetù, kabinetè, kabinetùs

-iẽrius: inžiniẽrius, inžinieriùs

-yvà: direktyvà, direktyvàs; alternatyvà, alternatyvàs

-odas: metòdas, metodù, metodè, metodùs; periòdas, periodù, periodè, periodùs

-ògas: technològas, technologù, technologùs; pedagògas, pedagogù, pedagogùs; dialogas, dialogù, dialogè, dialogùs; katalogas, katalogù, katalogè, katalogùs

-õrius: inventõrius, inventoriùs; kalendõrius, kalendoriùs; sekretõrius, sekretoriùs, 

bet: inspèktorius, korèktorius, dirèktorius (kirtis visose formose pastovus)

 

 

Žodis „gegužė“ yra 3b kirčiuotės, kirčiuojama kaip „giminė̃“, „drebulė̃“, „pamiškė̃“. Šiam variantui teikiama pirmenybė.

 1. gegužė̃, giminė̃
 2. gegužė̃s, giminė̃s
 3. gẽgužei, gi̇̀minei
 4. gẽgužę, gi̇̀minę

Įn. gẽguže, gi̇̀mine

Vt. gegužėjè, giminėjè

„Lietuvių kalbos žodyne“ nurodomas ir 2 kirčiuotės variantas, kirčiuojama kaip „gegùtė“, „šakùtė“, „bitùtė“.

 1. gegùžė
 2. gegùžės
 3. gegùžei
 4. gegùžę

Įn. gegužè

Vt. gegùžėje

Klaida būtų vieną linksnį kirčiuoti pagal vienokią kirčiuotę, kitą pagal kitokią. klaidingas ir toks kirčiavimas: „gẽgužė“, „gẽgužės“.

„Gegužis“ ar „gegužė“?

Gegužis – šalutinis (dalinis) normos variantas, prireikus (pavyzdžiui, atsižvelgiant į funkcinių stilių ypatumus) gali būti vartojamas bendrinėje kalboje.

 

Ar tinka influenceris?

Aiškinamajame ryšių su visuomene terminų žodyne pasakyta, kad žodis „influenceris“ neteiktinas.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlytų „įtakautojas“ pagal Lietuvių kalbos žodyną (įtaka, įtakauti – daryti įtaką). Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne tokio žodžio nėra. Taip pat siūlo dvižodį junginį: „įtakingas visuomenininkas“, „įtakingas feisbukininkas“.

Influenceris – tai anglų kalbos skolinys. Angliškai žodžiu „influencer“ apibūdinamas rinkodaroje veikiantis asmuo, kuris pasitelkdamas savo žinomumą daro poveikį pirkėjų pasirinkimui. Šis terminas vartojamas ir verslo bei elektroninės žiniasklaidos aplinkoje. Tai asmuo, kurio nuomonė, požiūris ir įžvalgos konkrečiais klausimais turi įtakos tam tikros asmenų grupės ar organizacijos nuostatoms bei elgsenai.

Rekomenduojama vartoti – nuomonės formuotojas, nuomonės lyderis.

Nuomonės formuotojas yra įgudęs naujųjų medijų naudotojas, kuris interpretuoja medijos pranešimus ir taip formuoja nuomonę tų, kurie nėra aktyvūs naujųjų medijų naudotojai. Nuomonės formuotojas socialinių tinklų paskyrose, interneto svetainėse, tinklaraščiuose, radijuje, televizijoje, žurnaluose, laikraščiuose ir kitose žiniasklaidos priemonėse dalijasi savo asmeniniu požiūriu ir įžvalgomis konkrečiais klausimais, vertina ir viešina prekes ir / ar paslaugas ir tokiu būdu formuoja tam tikros asmenų grupės ar organizacijos nuostatas bei elgseną. Pavyzdžiui, skatina pirkti prekę, dalyvauti renginyje, akcijoje, aukoti labdaros organizacijoms, naudotis bankų, sveikatingumo centrų ar kitomis paslaugomis.

Nuomonės formuotojais gali būti vadinami visi viešosios nuomonės formavimu užsiimantys žmonės, tačiau šis terminas dažniausiai taikomas gerai žinomiems žmonėms, kurie yra samdomi verslo įmonių ir už įmonių prekių ar paslaugų viešinimą gauna atlygį.

Tai anglų kalbos žodžio branding atitikmuo. Naujai skolintos šaknies žodis (giminiški naujažodžiai: brandalizmas, brendbukas, rebrandas, rebrandinti, rebrendingas).

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne (naujazodžiai.lki.lt) reikšmė ir vartosena aiškinama taip:

 1. Prekės ar paslaugos skiriamasis ženklas (pavadinimas, dizainas, simbolis ir pan.) ir jo atspindys vartotojo sąmonėje.
 2. Vietoj skolinio brendas kartais siūloma vartoti žodžių junginį prekių ženklas arba naujadarą prekyženklis, tačiau tai neapima visos brendo reikšmės; kitas atitikmuo rinkoženklis būtų tinkamesnis, bet kol kas nepaplitęs.
 3. Vartojimo sritys: verslas, visuomenė.
 4. Kiti variantai: rinkoženklis, ženklodara.

Rekomenduojama vartoti – ženklódara, prekių ženklo sklaida.

Prekių ženklo sklaida – tai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos siūlomas variantas.

Ryšių su visuomene terminų žodyne pateikiamas kitas žodis – ženklodara. Šiame žodyne aiškinama, kad ženklodaros procesas apima keletą etapų, nuo išskirtinių organizacijos ar produkto savybių suradimo, iki pozicionavimo, komunikacijos koncepcijos sukūrimo ir ryšių su visuomene strategijos formavimo.

Lietuvos Respublikos terminų banke pateikiamas geležinkelių transporto srities terminas, kuris apibrėžiamas kaip įspaudo darymas.

Kaip teigiama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklapyje www.vlkk.lt, veiksmažodis „sudalyvauti“ yra dirbtinai sudarytas žodis.

Todėl, atsižvelgiant į kontekstą ir kalbos stilių, reikėtų taisyti tokius pasakymus: sudalyvauti (= dalyvauti) renginyje, sudalyvauti (= dalyvauti) pasitarime, sudalyvauti (= dalyvauti) konkurse, sudalyvauti (= dalyvauti) varžybose, sudalyvautų (= ryžtųsi dalyvauti, sutiktų dalyvauti) šou programoje, puikiai sudalyvavo (= pasirodė) konkurse ir pan.

Tarptautinis žodis „prezentacija“ pateiktas V. Dagienės, G. Grigo, T. Jevsikovos „Enciklopediniame kompiuterijos žodyne“ ir V. Žalkausko „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyne“.

Kompiuterijos srities terminas „prezentacija“ – vengtina vartoti svetimybė, vertinamas kaip šalutinis normos variantas, pirmenybė teikiama lietuviškiems pakaitams

(Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas):

 1. pristatymas (supažindinimas);
 2. sutiktuvės (sutikimo iškilmės);
 3. pateiktis (dokumentas, kurį sudaro demonstravimui skirtas kompiuterinių skaidrių rinkinys; rezultatų pateikimo rinkmena ar kitoks darinys);
 4. pateikimas (rezultatų pateikimas, pristatymas). 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo tokius atitikmenis (2010 m. spalio 28 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-6 „Dėl Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ ir 2012 m. lapkričio 8 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-4): tinklalaidė (angl. podcast) ir tinklalaidžių sklaida, tinklalaidžių prenumerata (angl. podcasting).

Tinklalaidė – tai skaitmeninio formato muzikinė laida arba pokalbis, parsisiunčiami iš interneto.

Taip pat siūlo vadinti ekranlaidė (angl. screencasting), videotinklalaidė (angl. videocasting).

Žodis „markeris“ yra nevartotina svetimybė (angl. marker „pažymėti, paženklinti“).

Todėl vartokime žodžius: žymiklis, žymeklis, spalviklis (kanc.); ženklintuvas (tech.); žymuo (med.), norėdami įvardyti pažymėjimo priemonę, įrankį.

Valerijonas Žalkauskas. Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas, Vilnius, 2003.

Ar galima įrankį, kuriuo žymimos kainos, vadinti „markeriu“ ar „markiratoriumi“? Ne, įrankis, prietaisas vadintinas kainų žymekliu, žymėtuvu ar ženklintuvu.

Simboliniai pavadinimai „Facebook“, „Twitter“ „Google“, „Microsoft Office 365“, „Microsoft Teams“ ir panašūs rašomi kabutėse, bet gali būti adaptuojami ir vartojami kaip bendriniai žodžiai (be kabučių ir mažąja raide).

Taigi bendriniais žodžiais jau tapę socialinių tinklų ir kt. pavadinimų adaptuoti variantai: feisbukas, tviteris, gūglas, jutubas, instagramas, skaipas ir pan.

Kaip galimi sinonimai jie įrašyti į „Enciklopedinį kompiuterijos žodyną“, „Aiškinamąjį kompiuterijos terminų žodyną“, bus įtraukti į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“.

Birutė Goberienė, Švietimo centro švietimo vadybininkė

Loading

Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono švietimo įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. +370 45 582 971,
       +370 45 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Lankytojai

Šiandieną 17

Šią savaitę 244

Šį mėnesį 3802

Iš viso 160566

Renginių akimirkos