Map
Facebook
Žemėlapis
PPT
Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys
Metodinė veikla
Rajono metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
Projektai
Informacija apie Švietimo centro projektus
Registracija
Renginių sąrašas, registracija į renginius
SPORTAS
Sporto renginiai

Apie mus

Oficialus pavadinimas – Panevėžio rajono švietimo centras, trumpasis pavadinimas – Švietimo centras arba PRŠC. Švietimo centras įsteigtas 1995 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Švietimo centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų, skatinti besimokančių bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių pedagogų ir kitų suaugusiųjų bei švietimo ir kitų institucijų patirtį.

Švietimo centro darbuotojai rengia ir įgyvendina projektus, skirtus mokytojų ir mokinių, švietimo įstaigų nepedagoginių darbuotojų, kultūros centrų ir bibliotekų darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), senjorų kompetencijų gilinimui.

Pedagoginiai darbuotojai koordinuoja 18 metodinių būrelių veiklą, rengdami ir įgyvendindami kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus bendradarbiauja su Panevėžio rajono švietimo, švietimo pagalbos, kultūros įstaigomis, Panevėžio rajono savivaldybės biblioteka, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Šiaulių universitetu, Vilniaus kolegija, Panevėžio kolegija, Bulgarijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Graikijos, Maltos, Šiaurės Makedonijos, Portugalijos, Turkijos, Vengrijos švietimo įstaigomis.

Švietimo centras yra Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmų plano bei Panevėžio rajono trečio amžiaus universiteto koordinatorius, vykdo leidybinę, kultūrinę ir šviečiamąją suaugusiųjų veiklą, teikia transporto paslaugas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, skolina kompiuterinę įrangą ugdymo proceso įgyvendinimui.

akreditacijos pazymejimas 2019

Švietimo centro taryba

  • Renata Jankevičienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja – pirmininkė
  • Asta Klydžienė, Panevėžio r. Velžio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė – narė
  • Renata Kopūstienė, Panevėžio r. Tiltagalių kultūros centro direktorė – narė
  • Lina Šachova, Švietimo centro metodininkė – narė
  • Milda Juškienė, Švietimo centro organizatorė – narė

Apie mus rašo

Loading

Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono švietimo įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 71,
       (8 45) 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Renginių akimirkos