Map
Facebook
Žemėlapis
PRŠC PPT padalinys
Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys
Metodinė veikla
Mokytojų metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
SPORTAS
Sporto renginiai
Projektai
Švietimo centro projektai
Registracija
Renginių kalendorius, registracija į renginius

Apie mus

Oficialus pavadinimas – Panevėžio rajono švietimo centras, trumpasis pavadinimas – Švietimo centras arba PRŠC. Švietimo centras įsteigtas 1995 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Švietimo centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų, skatinti besimokančių bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių pedagogų ir kitų suaugusiųjų bei švietimo ir kitų institucijų patirtį.

Švietimo centro darbuotojai rengia ir įgyvendina projektus, skirtus mokytojų ir mokinių, švietimo įstaigų nepedagoginių darbuotojų, kultūros centrų ir bibliotekų darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), senjorų kompetencijų gilinimui.

Pedagoginiai darbuotojai koordinuoja 18 metodinių būrelių veiklą, rengdami ir įgyvendindami kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus bendradarbiauja su Panevėžio rajono švietimo, švietimo pagalbos, kultūros įstaigomis, Panevėžio rajono savivaldybės biblioteka, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Šiaulių universitetu, Vilniaus kolegija, Panevėžio kolegija, Bulgarijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Graikijos, Maltos, Šiaurės Makedonijos, Portugalijos, Turkijos, Vengrijos švietimo įstaigomis.

Švietimo centras yra Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmų plano bei Panevėžio rajono trečio amžiaus universiteto koordinatorius, vykdo leidybinę, kultūrinę ir šviečiamąją suaugusiųjų veiklą, teikia transporto paslaugas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, skolina kompiuterinę įrangą ugdymo proceso įgyvendinimui.

akreditacijos pazymejimas 2019

Švietimo centro taryba

  • Renata Jankevičienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja – pirmininkė
  • Edita Kazlauskienė, Panevėžio rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos padalinio socialinė pedagogė – sekretorė
  • Loreta Kubiliūnienė, Panevėžio r. Ramygalos kultūros centro direktorė – narė
  • Dalia Kukenienė, Panevėžio r. Velžio gimnazijos bibliotekinninkė – narė
  • Birutė Savickienė, Švietimo centro metodininkė – narė

 Apie mus rašo

Loading

Biudžetinė įstaiga
Panevėžio rajono švietimo centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. +370 45 582 971,
       +370 45 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Lankytojai

Šiandieną 15

Šią savaitę 665

Šį mėnesį 2235

Iš viso 163153

Renginių akimirkos