Map
Facebook
Žemėlapis
About Us
Information about Education Center
Teachers‘ Clubs
Teachers‘ Clubs & Activities
TAU University of the Third Age
University of the Third Age
Projects
Information about Education Center projects
Events Calendar
List of events & Registration to events
Certificates
Quality Improvement Certificates

Apie mus

Oficialus pavadinimas – Panevėžio rajono švietimo centras, trumpasis pavadinimas – Švietimo centras arba PRŠC. Švietimo centras įsteigtas 1995 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Švietimo centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų, skatinti besimokančių bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių pedagogų ir kitų suaugusiųjų bei švietimo ir kitų institucijų patirtį.

Švietimo centro darbuotojai rengia ir įgyvendina projektus, skirtus mokytojų ir mokinių, švietimo įstaigų nepedagoginių darbuotojų, kultūros centrų ir bibliotekų darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), senjorų kompetencijų gilinimui.

Pedagoginiai darbuotojai koordinuoja 18 metodinių būrelių veiklą, rengdami ir įgyvendindami kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus bendradarbiauja su Panevėžio rajono švietimo, švietimo pagalbos, kultūros įstaigomis, Panevėžio rajono savivaldybės biblioteka, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Šiaulių universitetu, Vilniaus kolegija, Panevėžio kolegija, Bulgarijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Graikijos, Maltos, Šiaurės Makedonijos, Portugalijos, Turkijos, Vengrijos švietimo įstaigomis.

Švietimo centras yra Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmų plano bei Panevėžio rajono trečio amžiaus universiteto koordinatorius, vykdo leidybinę, kultūrinę ir šviečiamąją suaugusiųjų veiklą, teikia transporto paslaugas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, skolina kompiuterinę įrangą ugdymo proceso įgyvendinimui.

akreditacijos pazymejimas 2019

Švietimo centro taryba

  • Renata Jankevičienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja – pirmininkė
  • Edita Kazlauskienė, Panevėžio rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos padalinio socialinė pedagogė – sekretorė
  • Loreta Kubiliūnienė, Panevėžio r. Ramygalos kultūros centro direktorė – narė
  • Dalia Kukenienė, Panevėžio r. Velžio gimnazijos bibliotekinninkė – narė
  • Birutė Savickienė, Švietimo centro metodininkė – narė

 Apie mus rašo

Loading

Budgetary Institution Panevezys District Education Centre
Data iscollected and stored in the Register of Legal Entities
Institution code 195271084 
Address:
 Berzu g. 50
 36145 Panevezys, Lithuania
Phone No.: 
   +370 45 58 29 71, 
   +370 45 462 813
Email: centras@prsc.lt

Lankytojai

Šiandieną 20

Šią savaitę 335

Šį mėnesį 1586

Iš viso 166242