Map
Facebook
Žemėlapis
Apie mus
Informacija apie švietimo centrą
Metodinė veikla
Rajono metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
Projektai
Informacija apie Švietimo centro projektus
Registracija
Renginių sąrašas, registracija į renginius
SPORTAS
Sporto renginiai

Apie mus

Oficialus pavadinimas – Panevėžio rajono švietimo centras, trumpasis pavadinimas – Švietimo centras arba PRŠC. Švietimo centras įsteigtas 1995 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Švietimo centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų, skatinti besimokančių bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių pedagogų ir kitų suaugusiųjų bei švietimo ir kitų institucijų patirtį.

Švietimo centro darbuotojai rengia ir įgyvendina projektus, skirtus mokytojų ir mokinių, švietimo įstaigų nepedagoginių darbuotojų, kultūros centrų ir bibliotekų darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), senjorų kompetencijų gilinimui.

Pedagoginiai darbuotojai koordinuoja 18 metodinių būrelių veiklą, rengdami ir įgyvendindami kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus bendradarbiauja su Panevėžio rajono švietimo, švietimo pagalbos, kultūros įstaigomis, Panevėžio rajono savivaldybės biblioteka, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Šiaulių universitetu, Vilniaus kolegija, Panevėžio kolegija, Bulgarijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Graikijos, Maltos, Šiaurės Makedonijos, Portugalijos, Turkijos, Vengrijos švietimo įstaigomis.

Švietimo centras yra Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmų plano bei Panevėžio rajono trečio amžiaus universiteto koordinatorius, vykdo leidybinę, kultūrinę ir šviečiamąją suaugusiųjų veiklą, teikia transporto paslaugas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, skolina kompiuterinę įrangą ugdymo proceso įgyvendinimui.

akreditacijos pazymejimas 2019

Švietimo centro taryba

  • Renata Jankevičienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja – pirmininkė
  • Asta Klydžienė, Panevėžio r. Velžio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė – narė
  • Renata Kopūstienė, Panevėžio r. Tiltagalių kultūros centro direktorė – narė
  • Lina Šachova, Švietimo centro metodininkė – narė
  • Milda Juškienė, Švietimo centro organizatorė – narė

Apie mus rašo

Kitoks pavasaris: giliname skaitmenines kompetencijas

Vyresniųjų suaugusiųjų švietimas: lyginant Baltijos ir Šiaurės šalių sistemas

Kaip išlipti iš dėžutės?

Kodėl sužaidybinimas?

Smalsučiai tyrinėjo Čičinsko kalną

Panevėžyje pristatyta psichologinio atsparumo ugdymo programa

Ar galima išmokyti žmones spindėti?

Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą rajone. Panevėžio rajono atvejis

Panevėžio rajone taikoma Kretos universitete išbandyta ir pasiteisinusi metodika

Kaip sukurti savo sėkmės istoriją?

Dėmesys ikimokykliniam ugdymui

Įkurtas inovatyvių mokytojų klubas

„Erasmus+“ KA3 – Politinių reformų rėmimas

„Erasmus+“ KA3 prjektas „MOV-UP“

Kaip švietimas per meną gali keisti gyvenimą?

Iššūkiai darbščioms ir kantrioms Lietuvos penkiasdešimtmetėms

Prosocialinių vertybių ugdymas

Švietimo centras įveikė dar vieną tarptautinį iššūkį

Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas Panevėžio rajono švietimo centre

Panevėžio rajono trečiojo amziaus universiteto (TAU) klausytojai – skaitymo mentoriai (45 psl.)

Talentingi vaikai kurs ateities pasaulį

Panevėžio rajono švietimo centras. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos periodinis leidinys 2017 Nr. 1, 24 psl.

„Medijų burbulai“ arba kaip atpažinti tikrą naujieną„Medijų burbulai“ arba kaip atpažinti tikrą naujieną

Aukime, kad augintumėm

Kaip išsaugoti tautinį identitetą?

Baltijos šalių menininkai jungiasi siekdami išsaugodami savo identitetą

Galimybė judėti lyg eskalatoriumi aukštyn

Palikta lazdelė

Panevėžio rajono švietimo centras įgyvendina „Erasmus+“ KA3 projektą

Tėvai irgi mokosi

Panevėžio rajono švietimo centro įgyvendinamas projektas „Skaitymo mentoriai“

Events: ProsocialLearn in Lithuania

„Kūrybinės dirbtuvės – 2016“ Ramygaloje Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2016 m. Nr. 5 (360), 4 psl.

Gegužė – Europos mėnuo. „Švietimo naujienos“

Gegužė – Europos mėnuo. „Epale“

Europos Komisija puikiai įvertino Panevėžio rajono švietimo centro projektą

Loading

Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono švietimo įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 71,
       (8 45) 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

skirtukas
skirtukas2d
skirtukas3d
skirtukas4d
skirtukas5d
skirtukas6d
skirtukas7d
skirtukas8d
skirtukas 4 d

Renginių akimirkos