Map
Facebook
Žemėlapis
Apie mus
Informacija apie švietimo centrą
Metodinė veikla
Rajono metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
Projektai
Informacija apie Švietimo centro projektus
Registracija
Renginių sąrašas, registracija į renginius
Pažymos
Paruoštos kvalifikacijos tobulinimo renginių pažymos

Lankytojai

Šiandieną 12

Šią savaitę 266

Šį mėnesį 1288

Iš viso 35561

Projektai

 VYKDOMI PROJEKTAI

„Komunikacijos tiltai“

„Pažink save ir kitus“

„Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“

„Erasmus+“ programos KA3 „Early Childhood Education – building sustainable motivation and value paradigm for life/ Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“

„Erasmus+“ programos KA2 „ProSocial Values“

„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“

VYKDYTI PROJEKTAI

„Būk detektyvas“

„Medijų burbulai“

„Aukime, kad augintumėm“ (STEP programa)

„Aktyvūs senjorai – sveiki senjorai 2“

„Neatrastas pasaulis knygose“

„Kai durys atsidaro“

Baltijos šalių kultūros jungtys – identiteto išsaugojimas

Lietuvos fortepijonų  meistrų (derintojų) kvalifikacijos tobulinimas

Senjorai – skaitymo mentoriai

„Aktyvūs senjorai – sveiki senjorai“

 „Pozityvi tėvystė“

„Lyderystės ir profesinių kompetencijų ugdymas kultūros sektoriuje“

 „Knyga augina asmenybę“

 „Skaitymo mentoriai“

„Adult Education Pathways Towards 2020 / Suaugusiųjų švietimo gairės artėjant 2020-iesiems“

„Kultūros darbuotojų kompetencijų ugdymas inovatyviais metodais“

„Inovatyvaus mokymosi metodai suaugusiųjų švietime“

„Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo akademija“

„Baltijos šalių dainų švenčių tradicijos: patirtys ir galimybės“

 Skaitymo skatinimo projektas

 Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje (II etapas) 

 Leidinys-metodinės rekomendacijos „Trys mokymosi komunikuoti istorijos: komunikavimo kompetencijos ugdymo(-si) mokykloje patirtis“ 

 Leidinys-metodinės rekomendacijos „Pagalbos vaikui modeliavimas: institucinė ir tarpinstitucinė veikla“ 

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) 

 Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas) 

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra 

 Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje (I etapas) 

 Mąstymo kompentencijų lavinimas 

 Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse 

 Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas 

Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono švietimo įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084, Beržų g. 50, 36145 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 71,
el.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Renginių akimirkos